Phan Th Hng H

From Marvel vs DC
Jump to: navigation, search

Phan Thị Hồng Hà chuyên viết về du lịch Đà Lạt là tác giả của moccasinbendpark .org. https://www.artfire.com/ext/people/hartmanpickett38obcfaj626374526 của mình chuyên đề cập về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác ở Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch lý tưởng với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp lý thú.